Mgr. Jiří Hrabala

Bakalářská práce

Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji

Demographic ageing of population in the Hradec Králové region
Anotace:
Demografické stárnutí obyvatelstva je v současné době velmi aktuálním tématem. Práce se zaměřuje na příčiny demografického stárnutí obyvatelstva v evropských populacích od 60. let 20. století, se kterými souvisí také změny ve věkovém složení obyvatelstva. Demografického stárnutí populace je analyzováno v Královéhradeckém kraji po roce 1989 do současnosti a je nastíněn i předpokládaný vývoj tohoto procesu …více
Abstract:
The demographic ageing of population is in these days very up to date topic. The thesis focuses on the demographic ageing in european populations from the 1960's, which is related to the changes of the population age structure as well. The demographic ageing of population is mainly analyzed in the Hradec Králové region after the year 1989 until recently and then I put an assumption of the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie