Theses 

A Business Plan for the Company "Bagetárna" – Jaroslava Maňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Jaroslava Maňáková

Bakalářská práce

A Business Plan for the Company "Bagetárna"

A Business Plan for the Company "Bagetárna"

Abstract: This bachelor's thesis deals with the creating of the business plan for the new company named Bagetárna which specialise in the making of fresh home-made baguettes. The thesis contains two parts; theoretical as well as practical part. In the theoretical part, there are described basic business terms and also there are specified particular parts of the business plan. In the practical part, there is the already constructed business plan in which there are individual chapters defined company description, organizational structure, marketing plan, financial plan, and also risk analysis. The aim is to set up a real business plan for the fast food restaurant with the help of the particular analyses SWOT, PEST, marketing mix (4Ps), etc.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro novou společnost s názvem Bagetárna, která se specializuje na přípravu čerstvých domácích baget. Práce obsahuje dvě části a to jak teoretickou tak praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní podnikatelské pojmy a také jsou zde popsány jednotlivé části podnikatelského záměru. V praktické části je již sepsán samotný podnikatelský plán, ve kterém jsou zpracovány jednotlivé kapitoly popis společnosti, organizační struktura, marketingový plán, finanční plán a také analýza rizik. Cílem restaurace je sestavit podnikatelský plán pro restauraci s rychlým občerstvéním tak, aby byl reálný a to za pomoci jednotlivých analýz SWOT, PEST, marketingový mix (4P), apod.

Keywords: podnikatelský záměr, marketingový plán, finanční plán, SWOT, PEST, marketing mix

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50711 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Maňáková, Jaroslava. A Business Plan for the Company "Bagetárna". Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz