Bc. Radka KRUMPOCHOVÁ

Diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí

Socio - legal protection of children
Anotace:
Tématem diplomové práce je Sociálně-právní ochrana dětí. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda změny zavedené novelou č. 401/2012 Sb., kterou se měnil zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jsou účelné a přinesly zkvalitnění sociální práce v této oblasti. V teoretické části mé práce se věnuji samotnému vývoji sociálně-právní ochrany a sociálnímu pracovníkovi, zaměřuji se na …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the social and legal protection of children. The main goal of the diploma thesis is to find out whether the changes introduced by the amendment No. 401/2012 Coll, which amended Act No. 359/1999 Coll., On the social and legal protection of children, are effective and have brought about an improvement in social work in this area. In the theoretical part of my work I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUMPOCHOVÁ, Radka. Sociálně-právní ochrana dětí. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií