Ladislav Horký

Bakalářská práce

Výskyt hromadného chování v regionu Svitavsko

Occurrence of mass behavior in the region of Svitavy
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku hromadného chování. Cílem je analyzovat výskyt konkrétních druhů hromadného (masového) chování v regionu Svitavsko a přiblížit tuto tématiku čtenáři. Práce je obecně rozdělena na dvě části, kdy první je teoretická, kde jsou rozebírány základní definice, pojmy a dělení hromadného chování a druhá praktická část, kde jsou tyto poznatky využity v praxi formou dotazování …více
Abstract:
This thesis focuse on issues of mass behavior. The aim of the thesis is to analyze the occurrence of specific types of mass (mass) behavior in the Svitavy region and bring the subject closer to the reader. The thesis is generally divided into two parts, the first one being theoretical, where basic definitions, concepts and divisions of mass behavior are discussed, and the second practical part where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech

Práce na příbuzné téma