Bc. Lenka Feňová

Bakalářská práce

Edukace žen před plánovanou operací sectio caesarea

The education of women before planned Caesarean Section
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku edukace žen, jejichž těhotenství je ukončeno císařským řezem. Jejím obsahem je v teoretické části problematika edukace samotné a stručná charakteristika císařského řezu. Praktická část obsahuje šetření mapující současnou úroveň edukace ve zdravotnických zařízeních v Brně a upozorňuje na některé nedostatky.
Abstract:
The focus of my bachelor´s thesis is the issue of educating women who give birth by caesarean section. The theoretical part of my thesis deals with the educational aspects as well as gives a brief characteristic of caesarean section. The practical part, then, comprises the results of a survey showing the current level of education in healthcare centres in the city of Brno, and highlights some of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra