Lukáš Topiarz

Diplomová práce

Monitoring HPC cluster a IT infrastruktury v IT4Innovations

Monitoring of HPC Clusters and IT Infrastructure at IT4Innovations
Anotace:
Cílem práce je implementace nových monitorovacích systémů a jejich konsolidace s již existujícími systémy, nasazenými v IT4Innovations (Národní superpočítačové centrum IT4Innovations) tak, aby vznikl centralizovaný monitoring výpočetních clusterů a infrastruktury. Pro implementaci centralizovaného monitorovacího řešení je použit nástroj Icinga2. Celé řešení je nasazeno pomocí konfiguračních nástrojů …více
Abstract:
The aim of this work is implementation of new monitoring systems and consolidation with existing ones already deployed at IT4Innovations (National supercomputing center IT4Innovations) to deliver centralized HPC clusters and infrastructure monitoring solutions. The Icinga2 monitoring tool is used for implementation of centralised monitoring. The whole solution is deployed using the configuration tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: David Hrbáč
  • Oponent: Josef Hrabal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika