Lukáš Topiarz

Master's thesis

Monitoring HPC cluster a IT infrastruktury v IT4Innovations

Monitoring of HPC Clusters and IT Infrastructure at IT4Innovations
Abstract:
Cílem práce je implementace nových monitorovacích systémů a jejich konsolidace s již existujícími systémy, nasazenými v IT4Innovations (Národní superpočítačové centrum IT4Innovations) tak, aby vznikl centralizovaný monitoring výpočetních clusterů a infrastruktury. Pro implementaci centralizovaného monitorovacího řešení je použit nástroj Icinga2. Celé řešení je nasazeno pomocí konfiguračních nástrojů …more
Abstract:
The aim of this work is implementation of new monitoring systems and consolidation with existing ones already deployed at IT4Innovations (National supercomputing center IT4Innovations) to deliver centralized HPC clusters and infrastructure monitoring solutions. The Icinga2 monitoring tool is used for implementation of centralised monitoring. The whole solution is deployed using the configuration tools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: David Hrbáč
  • Reader: Josef Hrabal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika