Bc. Aneta Bolečková

Diplomová práce

Analýza predikční síly scoringových modelů

Analysis of Predictive Power of Scoring Models
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zjištění schopnosti modelu IN05 predikovat bonitu zkoumaných podniků na základě porovnání finančních výkazů vybraných podniků za roky 2012 a 2013. Vybrány byly podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zemědělství.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is describing an ability of model IN05 to predict solvency of researched companies based on comparing financial statements of chosen companies for years 2012 and 2013. The chosen companies were operating in area of manufacturing industry and agriculture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bolečková, Aneta. Analýza predikční síly scoringových modelů. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní