Lada KUNZLOVÁ

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty se sebepoškozením

Specifics of nursing care for patients with self-harm
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o pacienty se sebepoškozováním v prostředí vězeňské nemocnice.V teoretické části popisuji základní informace o sebepoškozování,příčiny,diagnostiku,možnosti léčby a specifika ošetřovatelské péče.Kladu důraz na model psychodynamického ošetřovatelství H.E. Peplau,tedy model interpersonálních vztahů,jeho hlavní jednotky a popis jednotlivých fází …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specifics of nursing care for patients with self-harming in the environment of prison hospital. The theoretical part describes the basic information about self-harming, causes, diagnostics, treatment options and the specifics of nursing care. The thesis emphasizes the model of psychodynamics nursing of H. E. Peplau, therefore model of interpersonal relationships, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Vasilis Jatagandzidis

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNZLOVÁ, Lada. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty se sebepoškozením. Karlovy Vary, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma