Bc. Radka RATAJOVÁ

Bakalářská práce

Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

A nurse´s role in looking after clients spare time in the course of their hospitalization
Anotace:
Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP Posláním sester ve společnosti je uspokojovat klientovy aktuální potřeby a dosahovat tak jeho maximální tělesné, psychické a sociální spokojenosti. Toho lze dosáhnout holistickým přístupem ke klientovi, který zahrnuje celou osobnost člověka, celistvou bytost a všechny stránky jejího životního stylu. Neméně důležitá je komunikace …více
Abstract:
Nurse{\crq}s role in making use of the clients{\crq} free time when hospitalized at the ECD Nurses{\crq} mission in the society is to satisfy client{\crq}s immediate needs and to reach the maximum physical, mental, and social satisfaction possible. This can be achieved by a holistic attitude towards the client which comprises of the whole personality, compact human being with all the aspects of his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007
Zveřejnit od: 3. 9. 2007
Identifikátor: 7410

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 10. 2007
 • Vedoucí: PhDr. Hana Sloupová-Bürgerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RATAJOVÁ, Radka. Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 09. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 9. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z1xxmp z1xxmp/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.