Bc. Tomáš Tatarka

Bakalářská práce

Modelování procesů uspořádání v niklových superslitinách

Modelling of ordering processes in nickel based superalloys
Abstract:
The following work focuses on the thermodynamic description of intermetallic phases in the Al-Ni binary system, within the CALPHAD method. An electron compound of great importace, arises in the Al-Ni system. The phase Ni3Al, with L12 crystallographic structure is a fundamental constituent in hi-tech heat resistant materials. In the next stage we shall turn to the study of thermodynamic modelling using …více
Abstract:
V této práci se budeme věnovat termodynamickému popisu intermetalických fází v soustavě Al-Ni v režimu metody CALPHAD. V dvousložkové soustavě Al-Ni vzniká elektronová sloučenina Ni3Al, s krystalografickou soustavou L12, která je velmi dúležitá ve výrobě nejlepších žáruvdzorných a žárupevných materiálů. V další části se budeme věnovat studiu termodynamického modelováni metodou CALPHAD, pokročilým nástrojem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie