Tereza Melecká

Bakalářská práce

Srovnání celkových nákladů kontokorentního úvěru a úvěru z kreditní karty

Comparison of total costs of overdraft loan and credit card loan
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat kontokorentní úvěry a úvěry z kreditních karet v nabídce jednotlivých finančních institucí a zjistit, kdy je z hlediska celkových nákladů úvěru výhodnější využít kontokorentní úvěr a kdy úvěr z kreditních karet. V první části práce je charakterizován kontokorentní úvěr a úvěr z kreditních karet. V další části práce je popisován vývoj na trhu těchto produktů v České …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to compare overdrafts loan and credit card loans in the offer of individual financial institutions and to find out when the overdraft loan and credit card loan is more advantageous in terms of total cost of the loan. The first part of the thesis characterized the overdraft loan and credit card loan. The development on the Czech market of these products is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/d77pt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné