Bc. Anna Bílková

Diplomová práce

Podíl falešné pozitivity ve studiích alternativního sestřihu v závislosti na volbě mapovacího algoritmu pro RNAseq dat

False discovery rate in alternative splicing studies as a function of RNAseq alignment algorithm
Anotace:
Sekvenování nové generace je v dnešní době pravděpodobně nejpoužívanější technika pro identifikaci primární struktury nukleových kyselin. Pro odhalení všech transkriptů v buňce v daném okamžiku se využívá RNA sekvenování. Stěžejním krokem analýzy dat pocházejících ze sekvenování nové generace je přiřazení krátkého čtení k referenčnímu genomu či transkriptomu. Během několika posledních let bylo vyvinuto …více
Abstract:
Nowadays, next-generation sequencing is probably the most important technique for rapid and accurate discovery of the primary structure of nucleic acids. RNA sequencing is used to reveal the presence of all transcripts in the cell in a particular moment. The fundamental task of next generation sequencing data analysis is the alignment of reads to an annotated reference genome or transcriptome. Many …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie