Theses 

Evropská politika sousedství ve vztahu k zakavkazskému regionu – Lucie RYŠAVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie RYŠAVÁ

Diplomová práce

Evropská politika sousedství ve vztahu k zakavkazskému regionu

European neighbourhood policy in relation to the Caucus region

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám jednou z politik Evropské unie - evropskou politikou sousedství a jejím vlivem na zakavkazský region. V tomto regionu jsou tři země - Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie. Nejprve představuji evropskou politiku sousedství a její dokumenty, které vydává. V další kapitole se zabývám Východním partnerstvím, jakožto posílením spolupráce v rámci evropské politiky sousedství. Pozornost je zaměřena také na financování a poté již konkrétně na jižní Kavkaz. V dalších kapitolách představuji postupně všechny tři země. U každé z nich provádím analýzu přijatých dokumentů, včetně základního bilaterálního dokumentu - Dohodě o partnerství a spolupráci. Vše je seřazeno chronologicky. V závěru každé kapitoly shrnuji také programy pomoci probíhající v dané zemi.

Abstract: The Diploma thesis concentrates on one of the European Union policies - the European Neighbourhood Policy - and its influence on the Transcaucasian region. There are three countries in this region - Armenia, Azerbaijan and Georgia. The first chapter of the thesis introduces the European Neighbourhood Policy and the documents it issues. The second chapter deals with the Eastern Partnership as a strengthening of cooperation within the European Neighbourhood Policy. It also focuses on funding; then it deals specifically with South Caucasus. The following chapters present all of the three countries one by one. For each of them an analysis of the received documents is provided, including the basic bilateral document - the Partnership and Cooperation Agreement. Everything is in chronological order. At the end of each chapter a summary of the aid programs taking place in given country is provided as well.

Klíčová slova: Evropská unie, Evropská politika sousedství, Východní partnerství, Dohoda o partnerství a spolupráci, Zpráva země, Akční plán, Strategický plán země, Národní indikativní program, Zprávy o pokroku, Jižní Kavkaz, Evropská Komise

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2011
  • Zveřejnit od: 20. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

RYŠAVÁ, Lucie. Evropská politika sousedství ve vztahu k zakavkazskému regionu. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:21, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz