Ing. Alena Kalinová

Bakalářská práce

Rozbor finanční situace firmy Skanska CS a.s. za pomoci metod finanční analýzy (finanční analýza)

Financial situation analysis of Skanska CS company by methods of financial analysis (financial analysis)
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou finanční analýzy. V teoreticko-metodologické části jsem shrnula poznatky o pojetí a postupu finanční analýzy, jejích cílech, uživatelích finanční analýzy, jaké jsou zdroje dat finanční analýzy a jakou mají vypovídací schopnost. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku základních metod finanční analýzy (rozdílové ukazatele, horizontální a vertikální analýza …více
Abstract:
In baccalaureate work I deal with problems of financial analysis. In teoretic-methodology parts I summarized pieces of findings about conception and progress of financial analysis, its aims, users of financial analysis, what the data of source of financial analysis are and what have predicative ability. Further I have localized on characteristics of basic methods of financial analysis (diference indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní