Ing. Alena Kalinová

Bachelor's thesis

Rozbor finanční situace firmy Skanska CS a.s. za pomoci metod finanční analýzy (finanční analýza)

Financial situation analysis of Skanska CS company by methods of financial analysis (financial analysis)
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám problematikou finanční analýzy. V teoreticko-metodologické části jsem shrnula poznatky o pojetí a postupu finanční analýzy, jejích cílech, uživatelích finanční analýzy, jaké jsou zdroje dat finanční analýzy a jakou mají vypovídací schopnost. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku základních metod finanční analýzy (rozdílové ukazatele, horizontální a vertikální analýza …more
Abstract:
In baccalaureate work I deal with problems of financial analysis. In teoretic-methodology parts I summarized pieces of findings about conception and progress of financial analysis, its aims, users of financial analysis, what the data of source of financial analysis are and what have predicative ability. Further I have localized on characteristics of basic methods of financial analysis (diference indicators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní