Mgr. Barbora Rutarová

Diplomová práce

Intercultural Exchanges as a Part of Secondary Educational Programme

Intercultural Exchanges as a Part of Secondary Educational Programme
Anotace:
Diplomová práce "Intercultural Exchanges as a Part of Secondary Educational Programme" pojednává o výuce cizího jazyka a metodě, jak co nejefektivněji jeho výuku vést. Ve své práci se snažím poukázat na to, že učení se cizímu jazyku úzce souvisí také s kulturou, tradicemi a zvyky dané země. V samotné výuce tedy nejde jen o učení se gramatice, slovní zásobě či frázím. Žáci a studenti by měli v rámci …více
Abstract:
Diploma thesis "Intercultural Exchanges as a Part of Secondary Educational Programme" deals with teaching foreign languages and a method based on how to teach languages effectively. In my work I am trying to show that learning a foreign language is tightly connected with culture, tradition and habits of the country in question. The teaching itself contains much more than mere learning grammar, vocabulary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta