Theses 

Podněty pro sebereflexi studenta oboru pedagogika volného času – Zuzana KONZALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana KONZALOVÁ

Bakalářská práce

Podněty pro sebereflexi studenta oboru pedagogika volného času

Self-reflection of a student, who study leisure studies

Anotace: Bakalářská práce představuje metodu sebereflexe, jako důležitou součást odborné přípravy. Sebereflexe jako nástroj profesního a osobnostního růstu pedagogů volného času. Úvodní část práce popisuje sebereflexi a cestu k ní a její souvislosti s reflexí a rozvojem reflektivního myšlení. Další část představuje požadavky na vzdělání a na osobnost pedagoga volného času, dle legislativy i nad její rámec. Závěrečná část práce popisuje místo odborné praxe a v jejím rámci představuje podněty pro sebereflexi.

Abstract: This Bachelor thesis examines the method of self-reflection in the reflective practise as a tool for improving the professional and personal skills of students of leisure studies. First part deals with definitions and meanings of self-reflection and connection with process of reflection and the improvement of the reflective thinking. Next part examines also the charakteristics which a teacher of leisure studies should have and what education he must have to be able to work in the state organizations. The last part introduce practise in high school education and examies where is possible to impriove self-reflection skill.

Klíčová slova: sebereflexe, reflexe, sebepoznání, odborná praxe, vysoká škola, kompetence, odborná kvalifikace, profesní růst.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Ehrlichová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52314 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KONZALOVÁ, Zuzana. Podněty pro sebereflexi studenta oboru pedagogika volného času. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:28, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz