Eva Macálková

Bakalářská práce

Efektivita využití blogerů jako opinion leaderů v komunikačním mixu kosmetických značek v ČR

Use Efficiency of Bloggers as Opinion Leaders in the Communication Mix of Cosmetic Brands in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využíváním blogerů jako názorových vůdců v rámci ko-munikačního mixu kosmetických značek k propagaci a budování brandu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of bloggers as opinion leaders in the communication mix of cosmetics brands for promoting and building the brand.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macálková, Eva. Efektivita využití blogerů jako opinion leaderů v komunikačním mixu kosmetických značek v ČR. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe