Theses 

Squatting jako alternativní životní styl – Martina Urbánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Martina Urbánková

Diplomová práce

Squatting jako alternativní životní styl

Squatting as an alternative lifestyle

Anotace: V diplomové práci bude vysvětlen klíčový pojem „sociálně angažovaný squatting“ a další pojmy, které s ním úzce souvisejí. Dále bude nastíněn legislativní přístup, který k tomuto fenoménu zaujímá Česká republika, a popsány budou i konkrétní právní opatření. Obsah práce se bude dále věnovat vývoji squatterského hnutí nejen v rámci České republiky, ale i v rámci vybraných evropských států, přičemž budou také porovnány rozdíly a podobnosti mezi českým squattingem a evropským squattingem. Empirická část práce bude realizována kvalitativním výzkumem, který bude zaměřený na squattery preferovaný alternativní životní styl, na jejich ideologické preference jako jsou anarchismus, antiglobalismus, feminismus aj., přičemž se do šetření promítají i demografické charakteristiky jako věk a vzdělání.

Abstract: Im my thesis I would like to explain socially committed squatting and other terms related to squatting. I would like to concentrate not only on the Czech Republic but also on others European countries. I compare the similarities and differences between the Czech squatting and European squatting. The second part of the theses – an empirical part – contains a qualitative research, which focuses on squatters, their lifestyle and their ideological preferences.

Klíčová slova: squatting, squatting sociálně angažovaný, squatting sociálně neangažovaný, kultura vs. kontrakultura, alternativní životní styl

Keywords: squatting, socially committed squatting, socially ucommitted squatting, culture vs. counterculture, alternative lifestyle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Monika Žumárová
  • Oponent: Václav Škop

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz