Petra KRÁTKÁ

Bakalářská práce

Půdní organická hmota, její složky a důvody, proč je nutno tyto složky rozlišovat

Soil organic material, its components and reasons, why it is essential to differentiate them.
Anotace:
Z různých médií, ale i z laické a odborné literatury se často dozvídáme o půdní organické hmotě jako celku, který se ve svých vlastnostech nijak zvlášť neodlišuje, nebo o názvoslovných nepřesnostech, ze kterých se dedukují často chybné závěry o půdní úrodnosti, poklesu obsahu humusu a tím i špatném hospodaření. Toto je důvod, proč jsem se v této práci zabývala literární rešerší o půdní organické hmotě …více
Abstract:
We are learning about a soil organic material as a unit from diverse media or lay and specialist literature. This informations are not differing the parts and characteristic of the soil complex. There are also terminological discrepancies which lead to incorrect deduction about soil fertility, decrease of topsoil content and poor management. This is a reason, why I do a literary summary in my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁTKÁ, Petra. Půdní organická hmota, její složky a důvody, proč je nutno tyto složky rozlišovat. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z2fmnu z2fmnu/2
30. 5. 2014
Složky
Soubory
Bulánová, L.
31. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.