David Fuchs

Bakalářská práce

Data v RDF a jejich zpracování v MS Excel

Data in RDF and their processing in MS Excel
Anotace:
Ve snaze o propojení dat na webu hraje Resource Description Framework (RDF) klíčovou roli. Předností propojených dat však nelze využít bez nástrojů, které je dokáží zpracovat. Tato práce se zabývá možnostmi zpracování dat v RDF v nástroji Microsoft (MS) Excel.Tato práce si klade tři cíle. Prvním cílem je vymezit scénáře zpracování dat reprezentovaných v RDF v nástroji MS Excel. Tohoto cíle bude dosaženo …více
Abstract:
The Resource Description Framework (RDF) plays a key role in the effort to link data on the web. However, the advantage of linked data cannot be utilized without tools that can process them. This paper is devoted to processing of data in RDF in Microsoft (MS) Excel.This work has three goals. The first objective is to define data processing scenarios represented in RDF in MS Excel. This will be achieved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Kučera
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72962

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika