Bc. Yuchen Si

Diplomová práce

Application of price discrimination methods to increase firms profit

Application of price discrimination methods to increase firms profit
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat základní analýzou metod cenové diskriminace a bude diskutovat o tom, jak by měla být v praxi použita ke zvýšení zisků společnosti. Tato diplomová práce se zaměří na analýzu metod cenové diskriminace, které některé společnosti používaly, třídění a shrnutí některých zkušeností a lekcí a poskytování pokynů a referencí pro jiné společnosti při implementaci správných metod …více
Abstract:
The master's thesis will cover the basic analysis of price discrimination methods and discuss how it should be applied in practice to increase the company's profits. This master's thesis will focus on analyzing the price discrimination methods that some companies have used, sorting out and summarizing some experiences and lessons, and providing guidance and reference for other companies to implement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní