Michal Košut

Bakalářská práce

Zabezpečení a ochrana objektu obchodně výrobního podniku

Security of a Commercial Manufacturing Company Premises
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou zabezpečení a ochranou objektu obchodně-výrobního podniku. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části budou popsány základní prvky zabezpečení a jejich užívané pojmy, jejich funkce a technický popis. Obvodová ochrana, plášťová ochrana, režimová ochrana, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, elektrická požární signalizace, kamerového …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with problematics of security of a commercial manufacturing company premises. The thesis is consists of two main parts. The first part is teoretical. There are described the basic elements of security, most used terms of this topic, functions and technical description. Some of the terms are: circuit pro-tection, cover protection, mode protection, alarm security and emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košut, Michal. Zabezpečení a ochrana objektu obchodně výrobního podniku. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe