Michal Košut

Bachelor's thesis

Zabezpečení a ochrana objektu obchodně výrobního podniku

Security of a Commercial Manufacturing Company Premises
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám problematikou zabezpečení a ochranou objektu obchodně-výrobního podniku. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části budou popsány základní prvky zabezpečení a jejich užívané pojmy, jejich funkce a technický popis. Obvodová ochrana, plášťová ochrana, režimová ochrana, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, elektrická požární signalizace, kamerového …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with problematics of security of a commercial manufacturing company premises. The thesis is consists of two main parts. The first part is teoretical. There are described the basic elements of security, most used terms of this topic, functions and technical description. Some of the terms are: circuit pro-tection, cover protection, mode protection, alarm security and emergency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Košut, Michal. Zabezpečení a ochrana objektu obchodně výrobního podniku. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe