Denisa Toufarová

Bachelor's thesis

Consumer behaviour in luxury clothing market

Chování spotřebitele na trhu s luxusním oděvem
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákupního chování spotřebitele na trhu s luxusním oděvem v České republice. Hlavním záměrem práce je identifikace klíčo-vých faktorů působících na nákupní chování spotřebitelů ve věku 18 až 40 let. Studie popisuje nákupní rozhodovací proces spotřebitele a umožňuje hlubší po-chopení nákupních motivů, preferencí a postojů vůči spotřebě luxusního oděvu. Dále identifikuje …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of consumer behaviour in the luxury clothing market in the Czech Republic. The main purpose of the thesis is to identi-fy the key factors influencing buying behaviour of consumers in the age range of 18 to 40 years old. The study describes consumer purchase decision process and provides deeper insights into purchasing motives, preferences and attitudes to …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta