Jana Škatulárová

Bakalářská práce

Biodegradabilní plasty - jejich výroba a ekonomické zhodnocení

Biodegradable plastics - their production and economic evaluation
Anotace:
Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku biodegradabilních plastů a jejich ekonomického a výrobního zhodnocení. První část pojednává o obecné charakteristice plastů a biologicky rozložitelných plastů. Definuje základní pojmy, způsoby výroby biodegradabilních plastů, použité materiály k jejich výrobě. Dále popis a dělení jednotlivých druhů biologicky rozložitelných plastů se zaměřením na …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the issue of biodegradable plastics and their economic and production evaluation. The first part deals with the general characteristics of plastics and biodegradable plastics. It defines the basic concepts, methods of production of biodegradable plastics, materials used for their production. Description and division of individual types of biodegradable plastics, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
  • Oponent: Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta