Bc. Lucie Foltová

Diplomová práce

Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami

Life Situations Assessment of Adolescents with Mental Disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením životní situace adolescentů s psychickými poruchami. Teoretická část pojednává o klíčových pojmech - životní situaci (jejích prvcích a systémech, včetně její zásadní vlastnosti sociálního fungování) a jejím posuzování, dále o adolescenci a psychických poruchách, které jsou navíc záměrně popisovány z pohledu sociálního fungování. V metodické části je zdůvodněna použitá …více
Abstract:
The Master thesis focuses on the assessment of life situations of adolescents suffering from mental disorders. The theoretical part presents key concepts such as life situation (its components and systems, including its essential attributes of social functioning) and its assessment. Furthemore, it is focused on adolescence and mental disorders, that are analyzed within the framework of social functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií