Jana Vyskočániová

Bakalářská práce

Pôžička v slovenskej právnej úprave

Loan in Slovak Legislation
Abstract:
The bachelor thesis describes loans and their legal establishment in Slovak legislation. Purpose of this study is to outline detailed interpretation and explain concept of loan and loan agreement. The first paragraph deals with legislation of loan agreement, analyses conceptual characteristics, establishment of loan, the rights and obligations of parties and explains types of loans. The target of the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pôžičkami a ich zakotvením v slovenskej právnej úprave. Význam práce spočíva v podrobnej interpretácii a vysvetlení právneho významu pojmu pôžička a zmluvy o pôžičke. Prvá kapitola sa zaoberá legislatívnou úpravou zmluvy o pôžičke, rozoberá jej pojmové znaky, vznik pôžičky, práva a povinnosti zmluvných strán a vysvetľuje druhy pôžičiek. Druhá kapitola je zameraná na komparáciou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře