Theses 

Zpracování fondu Jana Trefulky uloženého v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně – Bc. Veronika Chromá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Veronika Chromá

Diplomová práce

Zpracování fondu Jana Trefulky uloženého v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně

Processing of Jan Trefulka's fund placed in the Department of the History of Literature of the Moravian Museum in Brno

Anotace: Diplomová práce je věnována zpracování fondu Jana Trefulky uloženého v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně. Jejím hlavním cílem je vytvoření komentovaného soupisu vybrané části fondu. První část práce pojednává o životě a tvorbě spisovatele Jana Trefulky. Druhou a zároveň stěžejní částí práce je samotný komentovaný soupis literárněkritických textů. V závěru je rozebrán význam tohoto osobního fondu.

Abstract: This Master thesis focuses on processing of Jan Trefulka’s personal fund which is located in the Department of the History of Literature of The Moravian Museum in Brno. Its main objective is to create an annotated list of a selected part of the fund. First part of this thesis deals with Jan Trefulka’s life and works. Second and main part of this thesis contains the annotated list of literary criticism. The thesis is concluded by the analysis of the importace of this personal fund.

Klíčová slova: Jan Trefulka, osobní fond, literární kritika, Kohoutiáda, komentovaný soupis, Moravské zemské muzeum, personal fund, literary criticism, discussion about Pavel Kohout’s verses, annotated list, The Moravian Museum

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
  • Oponent: PhDr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 23:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz