Bc. Michael Chamráth

Bachelor's thesis

Guerilla marketing- analysis of a practical example

Guerilla marketing- analysis of a practical example
Abstract:
Předmětem této práce jest fenomén guerilla marketingu jakožto inovativní a netradiční formy marketingu, která se zrodila relativně nedávno a stala se populárním nástrojem marketingu. Teoretická část představí pojmy z dané oblasti a popíše rozdíly mezi tradičním a guerilla marketingem. Praktická část ukáže několik případových studií guerillových kampaní včetně výsledků, které poté porovná a zároveň …more
Abstract:
The subject of this thesis is a phenomenon of guerrilla marketing, an innovative and unconventional form of marketing that emerged relatively recently and became a popular tool of marketing. The literature review introduces the terms and describes the differences between traditional and guerrilla marketing. Practical analysis presents several case studies of guerrilla marketing campaigns, including …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Anida Krajina
  • Reader: Ing. Dušan Mladenović

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta