Pavlína SOPPEROVÁ

Diplomová práce

Vývoj tělesného složení dle antropometrických metod u chlapců ze sportovních fotbalových tříd z Olomouce

Evolution of body composition by anthropometric methods in boys from sports football classes in Olomouc
Anotace:
Hlavní náplní práce je srovnání rozdílů jednotlivých tělesných frakcí tělesného složení dle vybraných antropometrických metod u chlapců 11 - 13 let ze sportovních fotbalových tříd ZŠ Heyrovského v Olomouci. Měření proběhlo v roce 2011 a konkrétně se jednalo o hráče SK Sigmy Olomouc. Pozornost je také věnována zhodnocení podílu jednotlivých tělesných frakcí dle různých antropometrických metod ve vybraných …více
Abstract:
The main objective of the dissertation is to compare the differences of individual body fractions of body composition of boys ages between 11 and 13 from sports football class of ZS Heyrovskeho in Olomouc using selected anthropometric methods. Measurement was conducted in 2011 and included SK Sigma Olomouc players. Attention is also focused on evaluating individual body fractions by various anthropometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016
Zveřejnit od: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOPPEROVÁ, Pavlína. Vývoj tělesného složení dle antropometrických metod u chlapců ze sportovních fotbalových tříd z Olomouce. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z2zoms z2zoms/2
13. 5. 2016
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.