Michaela VOLKOVÁ

Bakalářská práce

Efektivita zvládání zátěže studentů vysokých škol

Effectiveness of coping among university students
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám efektivitou zvládání zátěže u studentů vysokých škol. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se skládá ze šesti kapitol, v nichž se postupně zabývám vymezením základních teoretických konceptů, kterými jsou stres, zátěž, coping a jeho efektivita jež souvisejí s výzkumem a jsou zasazeny do kontextu problematiky zvládání zátěže u studentů …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with theme of effectiveness of coping among university students. The work is divided into theoretical part and empirical part. The theoretical part consists of six chapters, which gradually deal with the definition of basic theoretical concepts, which are stress, strain, coping and its effectiveness related to the research and are set in the context of the issue of coping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLKOVÁ, Michaela. Efektivita zvládání zátěže studentů vysokých škol. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta