Ing. Jakub Jirgl

Diplomová práce

Metody detekce a identifikace obličeje v rastrovém obrazu

The methods for the face detection and the face identification in a raster image
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématikou detekce a identifikace obličeje v rastrových obrazech. Jsou v ní popsány a blíže představeny nejčastější algoritmy pro detekci i identifikaci obličeje v obraze, zejména Haarovy příznaky a detekce podle barev obličeje. Dále je zde představena identifikace obličeje za pomoci neuronových sítí a dalších algoritmů jim podobných. Představené metody pro detekci i identifikaci …více
Abstract:
The master thesis deals with face recognition and face identification in a raster images. There are described and presented closer to the most common algorithms to detect and identify faces in the picture, especially Haar-like features and detection by color face. It is presented here as well as face identification using neural networks. Presented methods for face recognition are compared with each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Veselý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirgl, Jakub. Metody detekce a identifikace obličeje v rastrovém obrazu. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie