Bc. Erik ŠUGRA

Diplomová práce

Zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě

Security Wi-Fi networks
Anotace:
Diplomová práce pojednává o základních principech bezdrátových sítí a o metodách jejich zabezpečení. První část se zaměřuje na teoretický rozbor bezdrátových sítí a podrobný popis jednotlivých metod určených k šifrování přenášených dat a autentizaci uživatelů. Druhá, praktická část vychází z teoretického základu části první. Zabývá se ověřením funkčnosti jednotlivých metod zabezpečení bezdrátových …více
Abstract:
My master thesis deals with basic wireless network principles and with wireless security methods. The first part is focused on a theoretical analysis of wireless networks, description of nominal methods dedicated to data transfer security and on user authentification. The second part is a practical application of the aforementioned theoretical analysis. This part is also related to the validation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Identifikátor: 3460

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUGRA, Erik. Zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie