Alan Buriš

Bakalářská práce

Diverzifikácia energetického trhu v Európe

Diverzifikace energetického trhu v Evropě
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá procesem diverzifikace energetického trhu Evropské Unie. V teoretický části se věnuje regulaci síťových odvětví na základe teorie přirozeného monopolu, která je konfrontována názory rozličných ekonomických škol. V další časti je analyzován proces harmonizace energetické politiky EU a další trendy v jej budoucím vývoji. V poslední části sa soustřeďuje na energetický trh SR …více
Abstract:
This work deals with the process of the European energy market diversification. In the theoretical part it describes the regulation of network industries following the theory od natural monoply and it is confronted with explenations by various schools. In the next part, the process policy hormonisation of the EU is analyzed, along with other trends in its future development. The last part focuses on …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá procesom diverzifikácie energetického trhu Európskej Únie. V teoretickej časti sa venuje reguláciou sieťových odvetví na základe teórie prirodzeného monopolu, ktorá je konfrontovaná názormi rozličných ekonomických škôl. V ďalšej časti je analyzovaný proces harmonizácie energetickej politiky EU a ďalšie trendy v jej budúcom vývoji. V poslednej časti sa sústreďuje na energetický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Jiří Horák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20281

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod