Milada UHRINOVÁ

Bakalářská práce

Riziko závislosti na internetu u současné mládeže

Risk of the Internet addiction within the teen population
Anotace:
Tato práce s názvem ?Riziko závislosti na internetu u současné mládeže? je zaměřena na problémové užívání internetu současnou mládeží s možným rizikem vzniku závislosti. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů - Internet, adolescence a závislost. Podrobněji teoretická část pojednává o nelátkových závislostech, zejména o závislostním chování na internetu. Průzkumná část obsahuje popis realizace …více
Abstract:
The subject of the thesis is ?Risk of the Internet addiction within the teen population? and it is focused on the Internet use by the teen population with potential risk of addiction. The theoretical part describes non-drug addiction and defines the elementary terms, such as the Internet, adolescence and the Internet addiction. The practical part describes the survey method of the internet use by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHRINOVÁ, Milada. Riziko závislosti na internetu u současné mládeže. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta