Ing. Zuzana Šťastná

Bachelor's thesis

Marketingová strategie neziskové organizace

The Marketing strategy of a non-profit organization
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje oblasti marketingu a aplikování marketingových strategií v oblasti neziskového sektoru. Teoretická část se zaměřuje na pojem neziskové organizace a na základní problematiky marketingu a marketingové koncepce. V praktické části se zaměřuji na krátký popis konkrétní neziskové organizace, VEKIBOX Chomutov. Tato organizace je v bakalářské práci krátce charakterizována a je nastíněn …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use marketing and marketing strategy application in non- profit organizations area. Theoretical part focuses to concept non- profit organization and basic issues in marketing and marketing conseption. I try to focuse on the description of a specific organization- VEKIBOX Chomutov, in practical part. This organization has been shorty introduced in this thesis, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jitka Hašková
  • Reader: Ing. Jana Goldbergerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní