Lucie DOSTÁLOVÁ

Master's thesis

Evaluation de la production orale et le Cadre européen commun pour les langues

The evaluation of oral production and common european framework of reference for languages
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the oral performance of students, who should be of the A2, B1 levels according to the criteria of the Common European Framework of Reference for Languages. The aim of the thesis was to find out whether the 4th year's students and the 3rd year's students differentiate from each other in a significant way, and what problems arise with this language competence …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením mluveného projevu žáků, kteří mají dosahovat úrovně A2, B1 podle kritérií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Chtěli jsme se dozvědět, zda se žáci čtvrtého ročníku a žáci třetího ročníku od sebe výrazněji liší a jaké problémy vyvstávají u této jazykové kompetence. Teoretická část definuje mluvený projev jako jednu ze základních jazykových kompetencí …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zverejniť od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Jitka Smičeková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Lucie. Evaluation de la production orale et le Cadre européen commun pour les langues. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta