Theses 

Visegrádská spolupráce v Evropské unii – Ing. Eva Fousková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Eva Fousková

Diplomová práce

Visegrádská spolupráce v Evropské unii

Vesegrad Cooperation within the European Union

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou visegrádské spolupráce v rámci Evropské unie. V jednotlivých kapitolách rozebírám vývoj Visegrádské čtyřky od prvních počátků, až po přijetí států do Evropské unie. Také se zabývám spoluprací visegrádských zemí po vstupu do Evropské unie, zvláště jejich postojem k zahraniční politice a k dalším oblastem. Věnuji se začleňování schengenského acquis do našeho právního řádu. Dále se okrajově věnuji oblastí strukturálních a kohezních fondů, společnou zemědělskou politikou a Severoatlantickou aliancí a budoucností visegrádské spolupráce.

Abstract: My dissertation deals with the issue of the Visegrad countries ´cooperation within the European Union. The individual chapters analyze the development of the Visegrad 4 countries from the very beginning up to their admission in the European Union, the inherent problems, as well as the questionable. It also deals with the Visegrad countries´cooperation after their entering the European Union, in particular with their attitude to the foreign policy and other areas. It further deals with the integration of the Schengen acquis in our legal order. It further marginally deals with the area of the structural and cohesion funds, joint agricultural policy and North Atlantic Treaty, as well as the future Visegrad countries´cooperation.

Klíčová slova: Visegrádská spolupráce, Visegrádská čtyřka, Mezinárodní visegrádský fond, Schengenské dohody, Schengenský prostor, Schengenské acquis, Strukturální a kohezní fondy, Evropská unie, Severoatlantická aliance, Zemědělská politika Visegrad cooperation, Visegrad four countries, International Visegrad fund, Schengen Agreements, Schengen Area, Schengen Acquis, Structural and Cohesion Funds, European Union, North Atlantic Treaty, Agricultural Policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz