Naděžda LASTOVKOVÁ

Diplomová práce

Analýza programu zacházení osob umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody.

Analysis of the treatment of persons placed in prison.
Anotace:
Primárním tématem této diplomové práce bude analýza aplikovaného programu zacházení u osob umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce bude porovnání funkce a efektu trestu odnětí svobody u osob prvovězněných a následně osob, které jsou ve výkonu trestu již poněkolikáté. Výzkum bude realizován u vybraného vzorku odsouzených osob v prostředí věznice Bělušice. V teoretické části bude popsána …více
Abstract:
The primary focus of this thesis is the analysis of the applied treatment program for people placed in prison. The aim of the work will compare function and effect of imprisonment for persons who are in the prison first time and then people who are in prison yet again. Research will be carried out in a sample of convicted persons in the prison environment Bělušice. The theoretical part will describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 29. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LASTOVKOVÁ, Naděžda. Analýza programu zacházení osob umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.10.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta