Bc. Martina KADLČÍKOVÁ

Master's thesis

Inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice\nl{}

Education innovations in the subject Informatics and Information and communication technology at Gymnazium Otrokovice\nl{}
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice, zejména zaváděním interaktivních prvků do výuky. V teoretické části je zaměřena na systém kurikulárních dokumentů. V praktické části se zabývá interaktivními výukovými systémy a především interaktivními prvky, dostupnými na Gymnáziu Otrokovice. V práci je …more
Abstract:
Thesis deals with problematics of innovation in teaching of Informatics and Information and communication technology modules at Gymnázium Otrokovice, especially implementation of interactive items in teaching. The theoretical part of the thesis is focused on system of curricular documents. The practical part deals with interactive educational systems, especially interactive items available at Gymnázium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012
Accessible from:: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLČÍKOVÁ, Martina. Inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe