Eliška SCHINDLEROVÁ

Diplomová práce

Kontrola porozumění čtenému textu v hodinách angličtiny nižšího stupně gymnázia

Checking reading comprehension in lower secondary classes
Abstract:
The diploma work is focused on checking reading comprehension in English lessons at the lower secondary school. It is divided into two parts, practical and theoretical one. There are six different chapters dealing with the research data. There occur a characterization of teenage learners and ways of teaching them, description of reading, what it is, what its importance in language is, the process of …více
Abstract:
Účelem práce je odhalení odpovědí na otázky spojené s kontrolou porozumění čtenému textu u žáků nižšího gymnázia. Předpokládala jsem, že se objeví obtíže s hlasitým čtením, prací bez slovníku a u otázek s výběrem pravda nebo lež. Kdežto problémy zaměřené na učitelovu kombinaci různých čtecích technik v hodinách očekávány nebyly. Během zkoumání bylo využito pěti výzkumných nástrojů, a to experimentu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Danuše Hurtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHINDLEROVÁ, Eliška. Kontrola porozumění čtenému textu v hodinách angličtiny nižšího stupně gymnázia. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/