Mgr. Hana Dynková

Bakalářská práce

Možnosti využití konceptu „Original play“ v prevenci žáků v riziku poruchy emocí a chování

Possibilities of using the concept of "Original Play" in the prevention of pupils at risk of emotional and behavioral disorders
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení přínosu konceptu „Original play“ pro prevenci žáků v riziku poruchy emocí a chování. Práce za prvé zkoumá současné trendy etopedie, které se zaměřují na ranou péči, prevenci poruch emocí a chování a na zvyšování osobnostní a sociální identity jedince. Za druhé se zaměřuje na teoretická východiska a praktické účinky „Original play“. Prověřuje teorii a zkoumá praxi …více
Abstract:
The aim of thesis is to assess the contribution of the concept of "Original Play" for the prevention of pupils at risk of emotional and behavioral disorder. The thesis firstly explores the current trends etopaedia. These trends focus their attention on early intervention, prevention of emotional and behavioral disorders and on the improving personal and social identity of an individual. Secondly, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta