Bc. Kamil Pořízka

Diplomová práce

Využití nástrojů podnikatelské etiky při řízení podniku

Using the tools of business ethics in business management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou využití nástrojů podnikatelské etiky při řízení podniku. V teoretické části jsou shrnuty veškeré skutečnosti, které s touto důležitou tématikou souvisejí. Věnovali jsme se nejen pojmu etika jako takovému, ale rovněž jejímu vývoji a nástrojům podnikatelské etiky. Zaměřili jsme se rovněž na smysl a účelnost etického kodexu jakožto nástroji při řízení podniku. Tyto …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of tools of business ethics in business management. The theoretical part summarizes all the facts on this important topic related. We have worked on not only the concept of ethics as such, but also its development tools and business ethics. We also focused on the meaning and usefulness of the code of ethics as a tool for managing the company. These facts were drawn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. PhDr. Radim Maňák, Ph.D.
  • Oponent: Tomáš Tykva, Mgr. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.