Bc. Kamil Pořízka

Master's thesis

Využití nástrojů podnikatelské etiky při řízení podniku

Using the tools of business ethics in business management
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou využití nástrojů podnikatelské etiky při řízení podniku. V teoretické části jsou shrnuty veškeré skutečnosti, které s touto důležitou tématikou souvisejí. Věnovali jsme se nejen pojmu etika jako takovému, ale rovněž jejímu vývoji a nástrojům podnikatelské etiky. Zaměřili jsme se rovněž na smysl a účelnost etického kodexu jakožto nástroji při řízení podniku. Tyto …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of tools of business ethics in business management. The theoretical part summarizes all the facts on this important topic related. We have worked on not only the concept of ethics as such, but also its development tools and business ethics. We also focused on the meaning and usefulness of the code of ethics as a tool for managing the company. These facts were drawn …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. PhDr. Radim Maňák, Ph.D.
  • Reader: Tomáš Tykva, Mgr. Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Master programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.