Aiste Kasiliauskaite, Ph.D.

Doctoral thesis

Structural and mechanistic studies of transcription elongation factor SPT6

Structural and mechanistic studies of transcription elongation factor SPT6
Abstract:
Abstrakt Transkripce eukaryotických genů kódujících proteiny vyžaduje pohyb RNA polymerázy II (Pol II) podél chromatinu. Kombinace různých posttranslačních značek na Pol II, na jednotlivých histonech, nukleozomech a nukleozomálních doménách mají různou funkci a regulují přístupnost chromatinu pro různé transkripční a nukleozomové vazebné faktory. Ačkoli funkční, biochemická a strukturní data naznačují …more
Abstract:
Abstract Transcription of eukaryotic protein-coding genes requires a transfer of RNA polymerase II (Pol II) through chromatin. Combinations of various post-translational marks on Pol II, single histones, single nucleosomes, and nucleosomal domains reflect distinct functions and regulate chromatin accessibility landscape for different transcription and nucleosome binding factors. Although functional …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2022
  • Supervisor: prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: Prof. Dr. Tobias Madl, Ing. Václav Veverka, Ph.D., Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta