Mgr. Eva Forejtková

Bakalářská práce

Diversity in Education: Multicultural Approaches in Education Systems

Diversity in Education: Multicultural Approaches in Education Systems
Anotace:
Tato práce popisuje základní termíny týkající se rznorodosti jako jevu , který doprovází globalizaci, a význam multikulturní výchovy. V druhé ásti je popsána základní škola z pohledu multikulturní výchovy a je zde vyhodnocen dotazník zamený na zjištní postoje dtí k njakým zpsobem cizím nebo odlišným lidem.
Abstract:
This paper describes the basic terms concerning diversity as a phenomenon connected with globalization and the importance of multicultural education. In the second part, there is one basic school described in terms of multicultural education and the questionnaire focussing on childrens attitude towards foreign or strange people is evaluated.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina

Práce na příbuzné téma