Mgr. Eva Forejtková

Bachelor's thesis

Diversity in Education: Multicultural Approaches in Education Systems

Diversity in Education: Multicultural Approaches in Education Systems
Abstract:
Tato práce popisuje základní termíny týkající se rznorodosti jako jevu , který doprovází globalizaci, a význam multikulturní výchovy. V druhé ásti je popsána základní škola z pohledu multikulturní výchovy a je zde vyhodnocen dotazník zamený na zjištní postoje dtí k njakým zpsobem cizím nebo odlišným lidem.
Abstract:
This paper describes the basic terms concerning diversity as a phenomenon connected with globalization and the importance of multicultural education. In the second part, there is one basic school described in terms of multicultural education and the questionnaire focussing on childrens attitude towards foreign or strange people is evaluated.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English

Theses on a related topic