Jiří Kosek

Master's thesis

Analysis of investment products of domestic and foreign banks

Analýza investičních produktů tuzemských a zahraničních bank
Abstract:
Cílem této práce je ukázat různé druhy investičních příležitostí, které drobný investor má na standardním bankovním trhu. V práci jsou následně popsány a analyzovány z teoretické i praktické stránky. Čtenář bude mít možnost vidět klady a zápory např. tradičních úsporných produktů, podílových fondů a mnoha dalších. Služby budou mimo jiné hodnoceny i z mezinárodního hlediska. Hlavním cílem analýzy je …more
Abstract:
The objective of this thesis is to show different types of investment opportunities that a small investor has on a standard banking market. Subsequently they are analyzed from both theoretical and practical aspects. The reader will be able to see pros and cons of e.g. traditional saving products, mutual funds and many others. Services will be among other assessed from an international perspective. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2015
  • Supervisor: Petr Musílek
  • Reader: Tomáš Derner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44112